Open the Door for Reading

Hoe inspireer je jonge ouders om thuis met verhalen en boeken aan de slag te gaan? En hoe kan je deze boodschap in het bijzonder overbrengen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen?

Om op deze vragen een effectief antwoord te vinden, nemen de Brusselse bibliotheken sinds eind 2017 deel aan Open the Door for Reading, een Europees uitwisselingsproject tussen vijf Europese steden: Göteborg (initiatiefnemer en coördinator), Bristol, Turku, Milaan en Brussel.

 

 

 

Deze vijf steden werken voor twee jaar samen rond het thema Leesbevordering met en voor kansengroepen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis willen de vijf partners tot nieuwe leesinzichten en -methodieken komen. Het doel?  Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen te inspireren om zelf thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan.

Immers, hoe inspireer je sociaal kwetsbare ouders om aan hun kind(eren) verhalen te vertellen en voor te lezen? Dit is de kernvraag die de vijf Europese steden samenbracht. Sinds december 2017 delen partners uit verschillende werkomgevingen (voorschoolse organisaties, scholen, welzijnscentra, bibliotheken) in Göteborg, Bristol, Brussel, Turku en Milaan hun ervaringen met elkaar. Ze wisselen goede praktijken uit over leesbevordering bij kwetsbare gezinnen in hun eigen stad.

Deze samenwerking resulteerde in Europese samenkomsten: Göteborg, Bristol, Turku, en in mei is er de bijeenkomst in Brussel. In het najaar staat Milaan op het programma. 

Leesplezier staat voorop in dit project. De vijf steden hebben hun ervaring dan ook verzameld in een handleiding voor de sector (bibliotheken, voorschoolse opvang, kinderopvang,...). De doelstelling is om het belang van het lezen te benadrukken en professionals die regelmatig samenwerken met gezinnen bij te staan. De handleiding bevat tal van nuttige leesstrategieën die gezinnen helpen bij het stimuleren van lezen, en komt dus goed van pas bij de organisatie van leesactiviteiten en leesmethodes.

Je kunt de proefversie van deze handleiding hier digitaal lezen. De finale versie zal beschikbaar zijn in september, zowel digitaal als op papier (een boekje). Het boekje kan dan gratis besteld worden via obib@vgc.be

Als je de proefversie leest, dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de evaluatie (tot 15 april). Jouw mening is immers belangrijk voor ons. Hierdoor kunnen we de algemene boodschap verfijnen en beter af te stemmen op het werkveld. In mei 2019 evalueren de vijf partners de handleiding. 

47. Day3 Morning3 sessions4.jpg
Een vroege Open the Door for Reading meeting in Bristol. Early birds!
ODR I Turku - 1 (1).jpg
De goed uitgeruste en fel bezochte bibliotheek van Turku