Open the Door for Reading

Open the Door for Reading is een Erasmus+ KA2-samenwerkingsproject tussen vijf Europese steden: Götenborg (initiatiefnemer en coördinator), Bristol, Turku, Brussel en Milaan.

Deze vijf steden werken voor twee jaar samen rond het thema “Leesbevordering met en voor kansengroepen”. Door ervarings- en kennisuitwisseling willen de vijf Europese partners tot nieuwe inzichten en methodieken komen met als doel maatschappelijk kwetsbare gezinnen te inspireren om thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan voor kinderen van 0 tot 6 jaar .

Voor Brussel is de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de officiële projectpartners. OBiB werkt voor dit unieke project nauw samen met de twintig Brusselse bibliotheken, de Entiteit Gezin en het Onderwijscentrum Brussel (beide VGC) en het Centrum Basiseducatie Brusselleer. Collega’s van al deze organisaties vormen samen de Brusselse werk- en stuurgroep die het project tot eind 2019 trekken.

Informatie vind je ook hier bij onze Zweedse partner.

Eén van resultaten van deze Europese samenwerking is een handleiding voor de sector (bibliotheken, kinderopvang, ...). Deze handleiding bevat nieuwe en nuttige strategieën en adviezen om gezinnen te helpen bij het stimuleren van lezen.  Je kunt alvast de testversie van deze handleiding in digitale vorm lezen via deze link.

We roepen ook om deze testversie van de handleiding te evalueren. Jouw feedback nemen we mee op in de definitieve versie van de handleiding. Deze evaluatie vraagt een tiental minuutjes van jouw tijd. Via deze link kun je de handleiding evalueren. Alvast dank!

En tot slot, in mei kun je deelnemen aan de Open the Door for Reading conferentie. Houd alvast 9 mei vrij! Meer nieuws en het programma volgt later.

Save the date. Open the door for reading conference on May 9th in Brussels