Open the Door for Reading

Hoe inspireer je jonge ouders om thuis met verhalen en boeken aan de slag te gaan? En hoe kun je deze boodschap in het bijzonder overbrengen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen?

Om op deze vragen een effectief antwoord te vinden, namen de Brusselse bibliotheken deel aan Open the Door for Reading, een Europees uitwisselingsproject tussen vijf Europese steden: Göteborg, Bristol, Turku, Milaan en Brussel.

Het resultaat is een handige handleiding voor vroege geletterdheidsontwikkeling. En in november staat een Brusselbrede inspiratienamiddag over het thema gepland. 

 

 

 

De vijf partnersteden werkten twee jaar (2017-2019) samen rond het thema leesbevordering met en voor kansengroepen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis wilden de vijf partners tot nieuwe leesinzichten en -methodieken komen.
Het doel? Jonge gezinnen, met bijzondere focus op maatschappelijk kwetsbare families, inspireren om zelf thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan. Talige interactie, verhalenplezier en werken vanuit de kracht van gezinnen stonden voorop in dit project.

De nieuwe inzichten uit dit Erasmus+-traject staan gebundeld in een cross-sectorale handleiding (bibliotheken, kinderdagverblijven, Huizen van het Kind, basiseducatie, onderwijs...). De bedoeling is om het belang van het lezen te benadrukken en professionals die regelmatig samenwerken met gezinnen bij te staan. De handleiding bevat naast 5 basisboodschappen ook tal van nuttige leesstrategieën die professionals helpen om met gezinnen een gesprek over leesopvoeding aan te gaan.

De verdere uitwerking van de handleiding is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de Brusselse bibliotheken, Ligo Brusselleer, de Huizen van het Kind Anderlecht en Noord, en de Entiteit Gezin en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Brusselse handleiding kun je hier digitaal lezen. De papieren versie kun je gratis aanvragen door een mailtje te sturen naar stijn.callewaert(at)vgc.be. 

Open the Door for Reading mag dan officieel wel in 2019 geëindigd zijn, het verhaal gaat verder. De Brusselse partners willen hun ervaringen nu ook breder delen, met zoveel mogelijk Brusselse organisaties. 

 

Dinsdag 23 november 2021, 13u30-16u45 (online via Zoom)

Een leven lang lezen: iedereen kan een lettertje bijdragen. Ook jouw organisatie

Digitale inspiratienamiddag voor Brusselse professionals uit verschillende sectoren

Wat: Brusselbrede inspiratienamiddag over vroege geletterdheidsontwikkeling voor iedereen die met jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouders omgaat.
Voor wie: Brusselse professionals uit zoveel mogelijk verschillende sectoren, die met jonge kinderen (0-6 jaar) en/of hun ouders werken
Wanneer: dinsdag 23 november 2021 van 13.30 tot 16.45 uur
Waar: via Zoom

Inschrijven: vóór 17 november via het inschrijvingsformulier. Gratis deelname. Je ontvangt kort voor de inspiratienamiddag de link en je programma voor het niet-plenaire gedeelte via mail.

 

It takes a village to raise a reader - Het geletterdheidsparcours van een kind begint niet op school maar thuis, op heel vroege leeftijd (vanaf -9 maanden). Bij dat parcours zijn idealiter zoveel mogelijk mensen betrokken. Want de weg naar geletterdheid is best complex. En veel kinderen ondervinden al vroeg moeilijkheden waardoor hun kans op laaggeletterdheid toeneemt.

Ook jij kan vanuit jouw organisatie bijdragen aan het geletterdheidsparcours van jonge gezinnen.

Geletterdheid is een brede maatschappelijke uitdaging die we best samen, vanuit zoveel mogelijk verschillende domeinen, aanpakken. Deze Brusselbrede inspiratienamiddag gaat in op de vraag hoe je vanuit jouw organisatie kan inzetten op vroege geletterdheidsontwikkeling van de kinderen en gezinnen waarmee je samenwerkt.

Tijdens deze inspiratienamiddag krijg je een breder beeld van wat geletterdheid kan betekenen voor gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) en ontdek je 5 kernboodschappen over lezen die je binnen je organisatie kan toepassen.

Na het plenaire gedeelte werken we in kleine groepen volgens het “open tafel”-principe, waar tal van Brusselse organisaties uit heel verschillende sectoren hun reflecties, vragen en noden delen over hoe zij zelf vanuit hun werking kunnen aanknopen bij het thema geletterdheid.

 

Handleiding leesopvoeding voor professionals die willen inzetten op lezen:

Schrijf je nu in!

Schrijf je nu in!