Open the Door for Reading

Hoe inspireer je jonge ouders om thuis met verhalen en boeken aan de slag te gaan? En hoe kun je deze boodschap in het bijzonder overbrengen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen?

Om op deze vragen een effectief antwoord te vinden, namen de Brusselse bibliotheken deel aan Open the Door for Reading, een Europees uitwisselingsproject tussen vijf Europese steden: Göteborg (initiatiefnemer en coördinator), Bristol, Turku, Milaan en Brussel.

Het resultaat is alvast een handige handleiding voor leesopvoeding!

 

 

 

Deze vijf steden werkten voor twee jaar (2017-2019) samen rond het thema leesbevordering met en voor kansengroepen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis willen de vijf partners tot nieuwe leesinzichten en -methodieken komen. Het doel?  Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen te inspireren om zelf thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan.

Hoe inspireer je sociaal kwetsbare ouders om aan hun kind(eren) verhalen te vertellen en voor te lezen? Dit is de kernvraag die de vijf Europese steden samenbracht. Van 2017 tot 2019 deelden partners uit verschillende werkomgevingen (voorschoolse organisaties, scholen, welzijnscentra, bibliotheken) in Göteborg, Bristol, Brussel, Turku en Milaan hun ervaringen met elkaar. Ze wisselden goede praktijken uit over leesbevordering bij kwetsbare gezinnen in hun eigen stad.

Leesplezier staat voorop in dit project. De vijf steden hebben hun ervaring dan ook verzameld in een cross-sectorale handleiding (bibliotheken, voorschoolse opvang, kinderopvang,...). De doelstelling is om het belang van het lezen te benadrukken en professionals die regelmatig samenwerken met gezinnen bij te staan. De handleiding bevat tal van nuttige leesstrategieën die gezinnen helpen bij het stimuleren van lezen, en komt dus goed van pas bij de organisatie van leesactiviteiten en leesmethodes.

Je kunt de Engelstalige "Manual" hier lezen.   

In 2020 werkten de Brusselse bibliotheken in samenwerking met Brusselleer, Huis van het Kind Anderlecht en de Entiteit Gezin en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een editie op maat van Brussel uit. Een handig werkinstrument over de sectoren heen! 

De Brusselse Handleiding kun je hier digitaal lezen. De papieren versie wordt verdeeld in het begin van 2021. 

Op 12 november 2020 stelden we deze Brusselse handleiding tijdens een digitale inspiratievoormiddag voor aan het brede netwerk van Brusselse bibliotheken en directe partners.

Alle documenten mbt de inspiratievoormiddag van 12 november vind je hier:

Hier alvast melden dat in de loop van 2021 een Brusselbrede studiedag volgt, voor alle professionals en vrijwilligers die met jonge kinderen en hun ouders werken aan leesopvoeding in de ruimte zin van het woord.

 

Handleiding leesopvoeding voor professionals die willen inzetten op lezen:

 

 

47. Day3 Morning3 sessions4.jpg
Een vroege Open the Door for Reading meeting in Bristol. Early birds!
ODR I Turku - 1 (1).jpg
De goed uitgeruste en fel bezochte bibliotheek van Turku