Open Leesdeuren

Hoe inspireer je jonge ouders om thuis met verhalen en boeken aan de slag te gaan? En hoe kun je deze boodschap in het bijzonder overbrengen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen?

Om op deze vragen een effectief antwoord te vinden, namen de Brusselse bibliotheken in 2017-2019 deel aan Open the Door for Reading, een Europees uitwisselingsproject tussen vijf Europese steden: Göteborg, Bristol, Turku, Milaan en Brussel.

Het resultaat is een handleiding voor vroege geletterdheidsontwikkeling. En in november 2021 was er de Brusselbrede inspiratienamiddag die het belang van een vroege leesstart bij zoveel mogelijk Brusselse organisaties bekend maakte. 

Project Open the Door for Reading

Vijf Europese steden werkten twee jaar (2017-2019) samen rond het thema leesbevordering met en voor kansengroepen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis wilden de vijf partners tot nieuwe leesinzichten en -methodieken komen.
Het doel? Jonge gezinnen, met bijzondere focus op maatschappelijk kwetsbare families, inspireren om zelf thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan. Talige interactie, verhalenplezier en werken vanuit de kracht van gezinnen stonden voorop in dit project.

Handleiding Open the Door for Reading

De nieuwe inzichten uit dit Erasmus+-traject staan gebundeld in een cross-sectorale handleiding (bibliotheken, kinderdagverblijven, Huizen van het Kind, basiseducatie, onderwijs maar ook gemeenschapscentra, speelpleinen, sportverenigingen...). De bedoeling is om het belang van het lezen te benadrukken en professionals die regelmatig samenwerken met gezinnen bij te staan. De handleiding bevat naast 5 basisboodschappen ook tal van nuttige leesstrategieën die professionals helpen om met gezinnen een gesprek over leesopvoeding aan te gaan.

De verdere uitwerking van de handleiding is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de Brusselse bibliotheken, Ligo Brusselleer, de Huizen van het Kind Anderlecht en Noord, en de Entiteit Gezin en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

  • De Brusselse handleiding kun je hier digitaal lezen. De papieren versie kun je gratis aanvragen door een mailtje te sturen naar stijn.callewaert(at)vgc.be. 
ODR

Webinar Open Leesdeuren

Open the Door for Reading mag dan officieel wel in 2019 geëindigd zijn, het verhaal gaat verder. De Brusselse partners willen hun ervaringen nu ook breder delen, met zoveel mogelijk Brusselse organisaties. 

Daarom stond er op dinsdag 23 november een digitale inspiratienamiddag op het programma onder de titel Een leven lang lezen: iedereen kan een lettertje bijdragen. Ook jouw organisatie

De centrale boodschap van het webinar was effectief dat elke professional of vrijwilliger die met jonge kinderen werkt kan bijdragen, vanuit zijn/haar organisatie, aan de familiegeletterdheid van het gezin. Geletterdheid is een brede maatschappelijke uitdaging die we best samen, vanuit zoveel mogelijk verschillende domeinen, aanpakken. 

"It takes a village to raise a reader"

Het geletterdheidsparcours van een kind begint niet op school maar thuis, op heel vroege leeftijd (vanaf -9 maanden). Bij dat parcours zijn idealiter zoveel mogelijk mensen betrokken. Want de weg naar geletterdheid is best complex. En veel kinderen ondervinden al vroeg moeilijkheden waardoor het risico op laaggeletterdheid toeneemt.

De inspiratienamiddag bestond uit twee delen. Tijdens het plenaire gedeelte gaven we een breder beeld van wat geletterdheid kan betekenen voor gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) en ontdekten de deelnemers 5 kernboodschappen over lezen die ze binnen hun organisatie kunnen toepassen. Na het plenaire gedeelte werken we in kleine groepen volgens het “open tafel”-principe, waar tal van Brusselse organisaties uit heel verschillende sectoren hun reflecties, vragen en noden delen over hoe zij zelf vanuit hun werking kunnen aanknopen bij het thema geletterdheid.

In het tijdschrift META verscheen dit artikel over de Open Leesdeuren-inspiratienamiddag.

 

Hieronder vind je de presentatie en het verslag van de inspiratienamiddag van 23 november 2021. 

 

 

Verslag inspiratienamiddag 23 november 2021

 

Handleiding leesopvoeding voor professionals die willen inzetten op lezen: