Book
Dutch

Buurvrouw : roman

Vrouwkje Tuinman (author)

Buurvrouw : roman

Genre:
Schetsen over het leven van een jonge vrouw in een sociale huurwoning, een gehorige flat.
Subject
Buren, Appartementen
Title
Buurvrouw : roman
Author
Vrouwkje Tuinman
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 2008
158 p.
ISBN
9789038890968

Reviews

In Nederland hebben mensen met een klein inkomen het niet gemakkelijk om een min of meer behoorlijke woning te huren. Dat is de indruk die je krijgt tijdens de lectuur van Vrouwkje Tuinmans nieuwe roman Buurvrouw. Lawaai- en geurhinder, zwerfvuil voor de deur, defecten die niet hersteld worden, een woningbouwvereniging die niet bepaald uitblinkt door initiatief: het komt allemaal aan bod. Echt contact met de buren is er (een occasionele barbecue niet te na gesproken) nauwelijks: je weet pas dat je buren verhuisplannen hadden nadat ze al verhuisd blijken te zijn.

De ik-figuur (en buurvrouw uit de titel) woont in zo'n woningblok. Ze gebruikt de onvoltooid tegenwoordige tijd om haar 'belevenissen' als een soort dagboeknotities neer te schrijven: korte stukjes met titels die verwijzen naar plaatsen in de woonwijk. Een echte intrige is er niet; een aantal terugkerende elementen (een buurjongetje van zeven, de verlichting op de overloop die niet hersteld wordt, de poes Muis, …Read more
In tientallen korte observaties (van een pagina of korter) beschrijft Vrouwkje Tuinman (1974) het leven van een jonge vrouw in een sociale huurwoning, een gehorige flat. Het licht in het trappenhuis is bijna altijd kapot, een buurmeisje heeft nog nooit een piano gezien en de milieupolitie komt onderzoek doen naar het zwerfvuil. De kracht van Tuinman ligt in haar korte rake zinnen: ze benoemt niet maar beschrijft. Haar observaties zijn openhartig en puur, vaak ontroerend. Gepresenteerd als roman, maar eigenlijk noch naar de vorm noch naar de inhoud (het leest als de dagelijkse belevenissen van Vrouwkje) als roman te typeren. Delen uit het boek verschenen eerder (in andere vorm) in Bunker Hill, Hollands Maandblad en de Volkskrant. Eerder verschenen de dichtbundels ‘Vitrine’* en ‘Receptie’** van haar hand en de roman ‘Grote acht’.*** Normale druk.