Book Dutch

"Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" : Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Ne...

Renilde Vervoort (author)

"Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" : Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Ne...

Renilde Vervoort (author)
Title
"Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock" : Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700
Author
Renilde Vervoort
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Nijmegen: Radboud Universiteit, 2011
315 p. : ill.
ISBN
9789491226021 (hardback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Handelsuitgave van een dissertatie over heksenvoorstellingen in de beeldende kunst tot ongeveer 1700. Vóór 1600 waren het er maar weinig (zestien), nadien meer (129). In haar gedegen studie belicht Vervoort de oorsprong van het geloof in (vrouwelijke en mannelijke) heksen en gaat zij nauwkeurig na hoe dit zich ontwikkelde. Heksen werden sociaal, economisch en godsdienstig als een bedreiging gevoeld. Vandaar de heksenprocessen vanaf circa 1425. Twee prenten van P. Bruegel de Oude zetten de toon voor de symboliek en beeldtaal van de voorstellingen na hem. Het boek verschaft de lezer veel interessante, nieuwe informatie. Een uitgave waaraan men niet kan voorbijgaan. Heel bruikbaar ook is de catalogus, waarin alle voorstellingen zijn beschreven en fotografisch geduid. Grotere foto's, voor zover nodig in kleur, illustreren de uitgave. De kleur zwart is bepalend: de pagina's zijn zwart omrand. De inkt is waarschijnlijk de oorzaak van de penetrante geur die het boek afgeeft. Nadeel is ook da…Read more