Book Dutch

Pieter Bruegel de Oudere

Pieter Bruegel de Oudere

Monografie over de Zuid-Nederlandse schilder (ca. 1525-1569).
Title
Pieter Bruegel de Oudere / Roberts-Jones, Philippe en Francoise
Author
Philippe Roberts-Jones Françoise Roberts-Jones
Language
Dutch
Publisher
Gent: Snoeck-Ducaju, 1997
351 p. : ill.
ISBN
90-5325-074-3

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Pieter Bruegel (de Oude), ca. 1525-1569, stond vroeger bekend als de 'Boeren Bruegel', omdat men hem zag als simpel illustrator van boertige taferelen. Als reactie daarop werden in de laatste jaren juist de serieuze, allegorische aspecten van zijn werk benadrukt en werd hij gezien als een typische, erudiete renaissancekunstenaar. De schrijvers van dit boek plaatsen hem daar tussenin. Zij onderkennen en beschrijven vele symbolische aspecten maar laten ook zien hoe gedetailleerd Bruegel de wereld en het dagelijks leven om hem heen weergaf. Zij delen het werk in in twee hoofdcategoriee͏̈n : religieus, aanvankelijk nog bei͏̈nvloed door Hieronymus Bosch, en werelds met stukken als de kinderspelen en de spreekwoorden. Ieder werk wordt uitgebreid beschreven en becommentarieerd, waarbij ook hypothesen van anderen aangehaald worden. De werken worden historisch en artistiek in de tijd geplaatst. De tekst is erudiet, leesbaar en verhelderend. De illustraties, alle in kleur, van het totale oeuvre…Read more