Book Dutch

Bosch en Bruegel als Bosch : kunst over kunst bij Pieter Bruegel c. 1528-1569 en Jheronimus Bosch c. 1450-1516

Matthijs Ilsink (author)

Bosch en Bruegel als Bosch : kunst over kunst bij Pieter Bruegel c. 1528-1569 en Jheronimus Bosch c. 1450-1516

Matthijs Ilsink (author)
Kunsthistorische studie over de invloeden die de kunstschilder Pieter Bruegel (c. 1528-1569) heeft ondergaan van zijn voorganger Jheronimus Bosch (c. 1450-1516).
Title
Bosch en Bruegel als Bosch : kunst over kunst bij Pieter Bruegel c. 1528-1569 en Jheronimus Bosch c. 1450-1516
Author
Matthijs Ilsink
Language
Dutch
Publisher
Nijmegen: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, 2009
405 p. : ill.
ISBN
9789490128173 (hardback)

Reviews

Deze handelseditie van een proefschrift gaat over de invloeden die de kunstschilder Pieter Bruegel (c. 1528-1569) heeft ondergaan van zijn voorganger Jheronimus Bosch (c. 1450-1516). Het zijn niet alleen de schilderijen, maar vooral ook de tekeningen die daarbij centraal staan. Eerst wordt uitvoerig stilgestaan bij het werk van Bosch met zijn bijzondere figuren als demonen, boommensen e.d. en b.v. het in beeld brengen van spreekwoorden. Vervolgens komt Bruegels werk aan de orde, waaronder de tekening van 'De schilder en de connaisseur' en zijn afbeeldingen van apen. Het laatste hoofdstuk staat stil bij de imitatie door Bruegel van motieven van Bosch, waaronder Bruegels schilderij ‘De val van de opstandige engelen’ en de reproductiegrafiek van beider werk. Er zijn samenvattingen in het Nederlands, Engels en het Spaans. Noten treft men in de kantlijnen van deze studie aan, die qua taalgebruik vooral voor vakgenoten is geschreven. Het boek besluit met een bibliografie, een register en ee…Read more