Book Dutch

Pieter Bruegel de Oude, Meestertekenaar

Manfred Sellink (compiler)

Pieter Bruegel de Oude, Meestertekenaar

Manfred Sellink (compiler)
Catalogus bij een expositie over leven en werk, m.n. het getekende werk, van Pieter Bruegel de Oude (1526-1569).
Title
Pieter Bruegel de Oude, Meestertekenaar / samengest. door Manfred Sellink
Compiler
Manfred Sellink
Language
Dutch
Publisher
Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen, 2001
103 p. : ill.
Note
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) van 24.5 tot 5.8.2001
ISBN
90-5662-213-7

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Naar aanleiding van een tentoonstelling in Boymans van de tekeningen van Pieter Bruegel de Oude (1526-1569) verscheen dit boekje, waarin leven en werk van de schilder chronologisch behandeld worden. Over Bruegel is weinig bekend, maar veel geschreven. Verschillende meningen worden hier beschreven en aan de hand van de tekeningen getoetst, waarbij o.a. ingegaan wordt op de betekenis die zijn bekende boerentaferelen zouden kunnen hebben. Er staat niet veel nieuws in het boek, maar de informatie wordt op een aangename manier voorgeschoteld, zodat men in kort bestek een goed beeld krijgt. De tekeningen zijn mooi weergegeven. Daarnaast zijn er verschillende afbeeldingen van naar de tekeningen gemaakte schilderijen en prenten. Afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Een mooi gemaakt, prettig leesbaar boekje.