Book
Multiple languages

Woorden uit de Koran voor iedereen

Lamya Kaddor (compiler), Rabeya Müller (compiler)

Woorden uit de Koran voor iedereen

Target audience:
12-14 years and up
Een thematisch gerangschikte selectie uit de meer dan 6.000 verzen in de Koran, geïllustreerd met foto’s die aansluiten bij de thematiek.
Subject
Koran
Extra subject
Islam
Title
Woorden uit de Koran voor iedereen / tekstkeuze en toelichtingen door Lamya Kaddor en Rabeya Müller
Compiler
Lamya Kaddor Rabeya Müller
Language
Multiple languages, Dutch, Arabic
Original language
German
Original title
Der Koran für Kinder und Erwachsene
Edition
1
Publisher
Amersfoort: Kwintessens, 2011
224 p. : ill.
Note
Bevat de originele teksten in het Arabisch
ISBN
9789026128486 (hardback)

Reviews

Christelijke ouders beschikken al eeuwenlang over kinderbijbels waarmee ze de Bijbelse verhalen aan hun kinderen door kunnen geven. Dit fenomeen kent niet echt een islamitische pendant: moslimkinderen leren delen van de Koran uit het hoofd die ze voor het gebed nodig hebben en krijgen les in de geloofsleer en met name in de geschiedenissen van de profeten. Op de Nederlandse boekenmarkt zijn sinds twee decennia wel veel informatieve boeken over de islam verschenen. Daarnaast zijn er islamitische uitgeverijen ontstaan die profetenverhalen en verhalenbundels met wijze lessen uitgeven, alsook informatieve boeken over het gebed bijvoorbeeld. 
Een eerste islamitische, Nederlandstalige versie van een kinderbijbel zou je Wij vertellen je het mooiste verhaal van Farouk Achour kunnen noemen (Bulaaq, 2004). Geleid door het thema ‘wonder’ (zoals in ‘verwonderen’, ‘bewonderen’ en ‘wonderbaarlijk’) koos Achour voor zes verhalen, waaronder vier over profeten. De verhalen ontstonden door…Read more
In dit verzorgd uitgegeven boek (met enkele kleurenfoto's) worden Koranteksten gepresenteerd: aan de ene zijde de Arabische tekst en op de tegenoverliggende pagina de vertaling. Belangrijke thema's passeren de revue: God en de schepping van hemel en aarde als ook de mens. Profeten en boodschappers in het algemeen en dan in het bijzonder Mohammed, Abraham en Jozef. Mozes was een profeet die met God sprak; Jezus was een mens, geen God. Interessant zijn de vrouwen die ter sprake komen zoals de koningin van Scheba (Balqis) die koning Salomo in Jeruzalem bezocht en Maria de moeder van Jezus die als voorbeelden gelden. Een hoofdstuk gaat over hoe wij God kunnen dienen en wat de grondzuilen van de islam zijn geworden. Het laatste stuk gaat over een leven na de dood. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte toelichting. Er is een verklarende woordenlijst toegevoegd, alsmede een index van Koranplaatsen. Als kennismaking met de Koran is dit boek, bedoeld voor een breder publiek, zeker gesch…Read more

Woorden uit de Koran voor iedereen

In een voorwoord zegt de vertaalster dat veel moslims en niet-moslims graag de Koran willen lezen en begrijpen maar dat de Nederlandse vertalingen vaak te veel onbekende en te ouderwetse woorden gebruiken die te ver afstaan van de dagelijkse omgangstaal. Deze uitgave zegt daaraan willen verhelpen. Twee Duitse islampedagogen stelden de tekst samen. In deze vertaling zijn verzen uit de verschillende soera's per onderwerp samengezet. De Koranverzen staan aan de linkerkant van een dubbele pagina in het Arabisch en aan de andere kant staat de Nederlandse vertaling. Met een sterretje wordt aangeduid waar de tekst in beide talen staat. De vertaalster zegt te hopen dat lezers door dit boek geïnteresseerd raken in de woorden van de Koran.
Ik deed mijn best maar de vertaling is in alles behalve vloeiend Nederlands, vaak klinkt het archaïsch. Waar ik het ook moeilijk mee had, was de belerende toon. Ik koos een verhaal dat ik uit de bijbel kende nl. Jozef in Egypte. Het verhaal gaat met gro…Read more

About Lamya Kaddor

CC BY-SA 4.0 - Image by Superbass

Lamya Kaddor (born 11 June 1978 in Ahlen) is a German scholar of Islamic studies of Syrian ancestry, a writer and founder and chairwoman of the Liberal-Islamic Association (LIB e.V.). She is known for introducing Islamic education in German in public schools in Germany.

Together with Rabeya Müller, she has published the first German Qur'an translation for children and adults: "Der Koran für Kinder und Erwachsene". Furthermore, she is the initiator and editor of the first German school book for Islamic education, called "Saphir".

Especially since 2014, she works on the subject of Salafism and Islamism. Five of her former students volunteered for jihad in Syria, which Lamya Kaddor perceived as a personal defeat.

She taught Islamic education in a secondary school in Dinslaken in North Rhine-Westphalia.

References


Read more on Wikipedia