Book Dutch

Bruegel : ziener voor alle tijden

Bruegel : ziener voor alle tijden

Fragmenten uit schilderijen van de 16e-eeuwse schilder Pieter Bruegel de Oude, geplaatst naast hedendaagse foto's en beelden.
Title
Bruegel : ziener voor alle tijden
Author
Harold Van de Perre
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2007
241 p. : ill.
ISBN
9789058264671

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Harold Van de Perre is een man met een missie. Met lezingen, boeken en het scenario voor een (bekroonde) televisiereeks over Van Eyck, Bruegel en Rubens, probeert hij zijn publiek al decennia lang te laten zien dat er een levende schilderkunst bestaat die geen rekening houdt met de kunstmatige indeling van de kunstgeschiedenis. Hij wijst de kunstgeschiedenis niet af, maar verzet zich tegen een al te eenzijdig rationele benadering van het kunstwerk, omdat die het zien en het beleven ervan danig belemmert. Zijn geliefkoosde methode is de beeldvergelijking, waarbij hij fragmenten of details uit grote meesterwerken van totaal andere stijlperiodes (bv. Van Eyck naast Picasso) naast elkaar plaatst. Zo wordt het woord van Picasso dat er in de schilderkunst geen verleden en geen toekomst, alleen een heden bestaat, op een soms verbluffende manier zichtbaar.

Dit Bruegelboek is opgevat als een beeldessay (Van de Perre stond mede in voor de vormgeving), met vele prachtige afbeeldingen en n…Read more
Dit Bruegelboek van Harold Van de Perre, o.m. scenarist van een bekroonde BRTN-reeks over Van Eyck, Bruegel en Rubens, is opgevat als een beeldessay, met vele prachtige afbeeldingen en niet meer tekst dan nodig. Bruegel komt daaruit naar voren als een unieke schilder, die mens en natuur niet bekijkt vanuit een cultureel-filosofisch kader, maar net de naakte werkelijkheid lijkt te willen weergeven. Die houding uit zich in een hoogstpersoonlijke stijl, waarbij ieder vormprobleem zijn eigen oplossing krijgt. Aan de hand van overtuigende voorbeelden zet Van de Perre de lezer op weg om zelf gerichter te gaan kijken. Het boek eindigt met een reeks treffende collages, waarin fragmenten uit Bruegels grootse visioenen, zoals 'Triomf van de dood', in of naast krantenfoto's van excessen uit de 20e eeuw zijn gemonteerd. Ze illustreren Van de Perres beleving van Bruegel als 'ziener voor alle tijden'. Dat alles wordt ondersteund met annotaties in de marges en een bibliografie. Dit schijnbaar toegan…Read more