Book Spanish

Spaans in de praktijk

Cursus Spaans voor gevorderden
Title
Spaans in de praktijk
Other title
Español perfeccionamiento
Author
Francisco Javier Antón Martínez
Adapter
Anne Hoorelbeke Carine Caljon
Language
Spanish
Publisher
Brussel: Assimil, 2006
437 p. : ill. + 4 cd's
Note
Taalcursus Spaans, raadpleging in het Nederlands, vervolmakingsniveau (C1)
ISBN
9789074996921 (boek + 4 cd's)

Reviews

Deze zelfstudie Spaans voor half gevorderden, bestaande uit tekstboek en vier compactdiscs, is onderdeel van een serie ASSiMiL-taalmethoden. De zestig lessen bestaan uit een korte Spaanse uitgangstekst, voorzien van vertaling, opmerkingen over taalgebruik en gevolgd door vertaaloefeningen. Elke zevende les is een verdiepingsles: een herhaling van de geleerde stof. Studie gaat van reproductief (nazeggen) naar actief (zelf zinnen maken: in 5 maanden een half uur per dag tot basisniveau Spaans). De lay-out is rommelig en de oefeningen klein geletterd. De uitvoering is sober, geen foto’s of andere illustraties, met op enkele plaatsen – grappige – tekst ondersteunende tekeningen. De spreeksnelheid is goed, alleen het taalgebruik doet door de deftigheid onnatuurlijk aan. Variatie ontbreekt: het zijn louter monologen. Ook hier soberheid troef: geen muziek. De grammatica is uitgebreid, maar overzichtelijk ingekaderd. Woordenschatoefeningen ontbreken echter. De methode doet ondanks het gebru…Read more