Boek
Nederlands

Nagelaten werk

Willem Elsschot (auteur)
Nagelaten werk van de Vlaamse auteur (1882-1960).
Titel
Nagelaten werk
Auteur
Willem Elsschot
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2006
209 p.
ISBN
90-253-1167-9

Besprekingen

Een van de belangrijkste literaire gebeurtenissen van de afgelopen jaren was ongetwijfeld de verschijning van een nieuwe, 'definitieve' editie van het werk van Willem Elsschot, in een wetenschappelijk verantwoorde en mooi vormgegeven editie. Met de publicatie van dit deel wordt dat project nu afgesloten. Dit laatste volume, Nagelaten werk, bevat alle restjes, maar het vormt vanuit literair-historisch standpunt alleszins een wezenlijke aanvulling bij Elsschots bekende oeuvre. Zo worden hier voor het eerst een aantal gedichten verzameld die de jonge Elsschot her en der in tijdschriften liet verschijnen, en nog opzienbarender zijn een aantal tot dusver ongepubliceerde jeugdverzen. Ze illustreren hoe Elsschot (waarom precies is onduidelijk door het ontbreken van verder materiaal) vrij plots evolueert van een klassiek, impressionistisch dichter naar de zgn. cynische dichter van de bekende verzen. Ook in het proza vinden wij hier enkele teksten, maar veelal gaat het om occasionele en…Lees verder
Nagelaten Werk, het elfde deel van het Volledig Werk van Willem Elsschot, dat het Constantijn Huygens Instituut van de KNAW vanaf 2001 bezorgt, is een kritische edititie, die ontdaan is van later ingeslopen corrupties. De bezorger van dit deel, Peter de Bruijn, heeft verspreid gepubliceerd en nagelaten werk, zoals (jeugd)gedichten en proza ((aanzetten tot) lezingen, verhalen, dankwoorden en recensies) met grote zorgvuldigheid verzameld. Hij heeft een schat aan informatie in de uitgebreide verantwoording en commentaar toegevoegd. Sommige stukken, zoals 'Brief aan Walter', zijn scherp, satirisch, maar niet al het nagelaten werk haalt het niveau van Elsschots bekende gedichten en verhalen. Veel is gelegenheidswerk. Dit boek is naar vorm en inhoud voorbeeldig uitgegeven. Kleine druk.

Over Willem Elsschot

Willem Elsschot (pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder) (Antwerpen, 7 mei 1882 – aldaar, 31 mei 1960) was een Vlaamse romanschrijver en dichter. Hij schreef poëzie en 750 pagina's proza, met als bekendste titels Lijmen/Het been (roman, 1923 en 1938) en Kaas (roman, 1933). Zijn beroep was reclameman.

Biografie

Elsschot werd in Antwerpen geboren als zoon in een bakkersgezin. Hij studeerde in Antwerpen aan de Antwerpse gemeenteschool in de Van Maerlantstraat, het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en het Institut Supérieur de Commerce de l'État, later Rijkshandelshogeschool, alwaar hij in 1904 het diploma licentiaat in de handelswetenschappen behaalde. Tijdens deze studie was Elsschot lid van de studentenclub NSK (later Wikings-NSK) en schreef hij hiervoor het clublied. Hij maakte zijn studies aan het atheneum niet af omdat hij van school werd gestuurd. Op het atheneum kreeg hij les van Pol de Mont en on…Lees verder op Wikipedia