Boek Nederlands

Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk

Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk

Inleiding tot, en aanwijzingen voor het gebruik van jeugdliteratuur in basisonderwijs, jeugdwerk e.a. professioneel werk met kinderen en boeken, met praktijkvoorbeelden voor hbo-opleidingen.
Titel
Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk
Auteur
Tonny Meelis-Voorma Petra Moolenaar Harry Overmeijer
Taal
Nederlands
Editie
3de herz. dr.
Uitgever
Groningen: Wolters-Noordhoff, 2004
280 p. : ill.
ISBN
90-01-09255-1

Besprekingen

Studieboek over het gebruik van kinder- en jeugdliteratuur in het basisonderwijs, bestemd voor studenten aan PABO’s, voor leraren basisonderwijs en voor bibliotheekmedewerkers. Na enkele hoofdstukken over het onderwijs in jeugdliteratuur op de basisschool, de lezer en zijn ontwikkeling van de literaire competentie en over zijn leesgedrag, wordt aandacht geschonken aan vertellen en voorlezen. Daarna volgen hoofdstukken waarin steeds een bepaald genre (onder meer prentenboeken, sprookjes, poëzie) behandeld wordt. Elk hoofdstuk kent duidelijke en goed opgebouwde verwerkingsopdrachten en literatuurverwijzingen voor verdere studie. Een zaakregister maakt het boek goed toegankelijk. De hoofdstukken zijn duidelijk gestructureerd en prettig leesbaar. De theorie wordt steeds duidelijk gemaakt aan de hand van veel voorbeelden. Het boek is prettig vormgegeven, en de derde, herziene druk van dit veelgebruikte studieboek in de opleidingen is goed geactualiseerd. Het boek heeft echter ook een waard…Lees verder