Boek Nederlands

Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Peter Tom Jones (auteur), Vicky De Meyere (auteur)

Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Peter Tom Jones (auteur), Vicky De Meyere (auteur)
Analyse van de redenen waarom de wereldwijde samenleving een overgang moet maken naar een qua natuur en milieu duurzame ontwikkeling.
Titel
Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
Auteur
Peter Tom Jones Vicky De Meyere
Taal
Nederlands
Editie
Derde, herziene druk
Uitgever
Berchem: Uitgeverij EPO, 2016
419 p. : ill.
ISBN
9789462670822 (EPO, paperback) 9789062245505 (Van Arkel, paperback)

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands (andere uitgaves)

Besprekingen

Dat de wereld om zeep gaat, hebben we al tot vervelens toe moeten horen van hippe en minder hippe figuren uit alle lagen van de samenleving. Helaas is heel het verhaal voor velen daardoor gereduceerd tot een kwestie van "rijden met minder vervuilende auto's om te vermijden dat de ijskappen smelten". Een goed begin is dat zeker, maar er is natuurlijk meer nodig om onze planeet de komende generaties leefbaar te houden. Een ander buzzword dat de laatste tijd veel gebruikt en misbruikt wordt, is 'duurzaamheid'. We moeten duurzaam bouwen en wonen, duurzaam op reis gaan, duurzaam eten... Het begrip werd al in 1987 door Brundtland geïntroduceerd, maar kreeg vooral in de 21e eeuw meer aandacht, met de verhoogde aandacht voor klimaatopwarming en de daaraan gekoppelde maatschappelijke problemen.

Terra Reversa is een denk- en doegroep die ervan uitgaat dat "ons huidig economisch systeem niet veralgemeenbaar is voor de hele aarde en onmogelijk doorgetrokken kan worden naar de toekomst." D…Lees verder
De actuele financieel-economische crisis heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt dat de maatschappelijke ontwikkeling, die heeft geleid tot die crisis, vergt dat we mondiaal een drastisch andere koers gaan varen. Dit boek biedt een doorwrochte beschouwing over de redenen waarom en de manier waarop de wereldsamenleving een overgang kan en moet maken naar een duurzame ontwikkeling. Het uitgangspunt van de auteurs daarbij is de klimaatcrisis. Want waar je met financiën en economie een frisse start kunt maken, sluit het mondiale ecosysteem geen compromissen. Het boek biedt zowel theoretische als praktische analyses van mechanismes die mensen en de samenleving weerhouden van en die kunnen aanzetten tot duurzamer gedrag. Zij werken dat vervolgens uit voor deelterreinen als mobiliteit, voeding, toerisme en wonen. Pittige stof, maar verrassend goed leesbaar en toegankelijk voor ieder met een middelbare opleiding. Met talrijke tekstkaders, figuren en tabellen, een verklarende woordenlijst, li…Lees verder