Boek
Nederlands

Samenleven met overtuigingen : levensbeschouwing, democratie en wetenschap

Patrick Loobuyck (redacteur)

Samenleven met overtuigingen : levensbeschouwing, democratie en wetenschap

Patrick Loobuyck (redacteur)
Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema’s willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds onderwerp van debat. Vooral de spanningsverhouding met de democratische uitgangspunten en met de wetenschappelijke verworvenheden zijn ter
Titel
Samenleven met overtuigingen : levensbeschouwing, democratie en wetenschap
Redacteur
Patrick Loobuyck
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018
268 p.
ISBN
9789463371438 (paperback)

Besprekingen

Beschrijving, in drie delen, van de relaties tussen levensbeschouwing, democratie en wetenschap. De auteurs zijn filosofen en geven informatie over levensbeschouwelijke opvattingen in geseculariseerde samenlevingen. Het eerste deel geeft het levensbeschouwelijke landschap van de hedendaagse, vooral westerse wereld weer met een aparte belangstelling voor de Belgische situatie. Opvallend is dat binnen de geseculariseerde maatschappij een verscheidenheid aan religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen leeft. Het tweede deel bespreekt religieuze (in)tolerantie en hedendaags politiek liberalisme. Het derde deel gaat over geloof en wetenschap, een relatie die vaak in disharmonie verkeert. Het boek geeft vooral een beschrijving van hedendaagse ontwikkelingen in het debat over de relatie tussen religie (atheïsme) en wetenschap. Het boek geeft de opvattingen weer van moderne filosofen zoals Wittgenstein en Taylor.