Boek
Nederlands

Dubbel Dutch : a practical guide for foreign students of Dutch, with numerous examples and comparisons

Kevin Cook (auteur)

Dubbel Dutch : a practical guide for foreign students of Dutch, with numerous examples and comparisons

Dubbel Dutch is een praktische handleiding voor het hedendaagse Nederlands. Het accent ligt op aspecten die in de meeste cursussen Nederlands als tweede taal onvoldoende uitgelegd of zelfs helemaal genegeerd worden. Hoewel het boek in eerste instantie vanuit het standpunt van Engelstaligen is geschreven, zullen anderstaligen met een goede kennis van Engels er ook veel profijt van hebben. Iedereen
Titel
Dubbel Dutch : a practical guide for foreign students of Dutch, with numerous examples and comparisons
Auteur
Kevin Cook
Taal
Nederlands
Editie
4de geheel herz. dr.
Uitgever
Voorburg: Kemper Conseil, 2002
303 p.
ISBN
90-7654-233-3

Besprekingen

De herziening (4e, geheel herziene druk) van deze opvallend goede uitgave uit 1995 heeft vooral betrekking op belangrijke en vrij uitvoerige veranderingen als antwoord op reacties van lezers, op het weglaten van enkele niet meer relevante passages en de aanvulling met enkele volkomen nieuwe passages, op indicaties i.v.m. de spellingshervorming en informatie i.v.m. de te nuanceren en binnen een context moeilijk te vertalen betekenisonderscheidingen van woorden als 'toch', 'maar', 'eens'... Het boek is gericht tot Engelstaligen die Nederlands leren, die de grammaticale basisbegrippen meester zijn en die over een voldoende woordenschat beschikken. Het is ongetwijfeld ook te gebruiken door anderstaligen. In de 'preface' legt de samensteller er terecht de nadruk op dat het boek ook Nederlandssprekende leraars van het Nederlands of het Engels heel wat diensten kan bewijzen. De uitgave is zo geconcipieerd dat de gebruiker inzicht kan verwerven inzake gelijkenissen en verschillen van het taal…Lees verder
Een praktische handleiding van de Nederlandse spreektaal voor anderstaligen, met vele voorbeelden en vergelijkingen. Omdat de vergelijkingen bijna allemaal met het Engels zijn, moeten de anderstaligen wel in ieder geval het Engels uitstekend beheersen. Het accent ligt op aspecten van de gesproken of informele taal die in vele cursussen 'Nederlands als tweede taal' onvoldoende aan bod komen. De stijl is ongedwongen en vaak zelfs humoristisch, met veel voorbeelden uit het dagelijks leven. Ook schuttingtaal wordt uitgelegd en de auteur vertelt bij elke uitdrukking hoe erg het wel (of niet) is. Er wordt een moedige poging gedaan om de uitspraak van het Nederlands aan Engelstaligen uit te leggen. Daarna woorden de worden en uitdrukkingen alfabetisch gerangschikt. De schrijver is beroepsvertaler, van Britse afkomst maar inmiddels tot Nederlander genaturaliseerd, woont sinds 1983 in Nederland en komt uiterst deskundig over. Het boek is nuttig voor leraren en studenten van Nederlands als vree…Lees verder