Boek Nederlands

De witte media, of Waarom 'allochtonen' altijd slecht nieuws zijn

De witte media, of Waarom 'allochtonen' altijd slecht nieuws zijn

Onderzoek naar de beeldvorming van de allochtoon in de Vlaamse media.
Titel
De witte media, of Waarom 'allochtonen' altijd slecht nieuws zijn
Auteur
Katleen De Ridder
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2010
181 p.
ISBN
9789020985733 (paperback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Dit boek focust op het feit dat de Vlaamse media de allochtone bevolking veelal doodzwijgen of eenzijdig in beeld brengen. Etnische minderheden komen weinig aan bod, en als ze de kranten of de televisie halen, is het omdat er problemen zijn. De auteur volgt al zes jaar de media voor het minderhedenforum en verwerkte haar bevindingen tot een pleidooi voor een andere, meer evenwichtige aanpak. De Ridder analyseert verschillende aspecten van het probleem: ze besteedt aandacht aan het beeld dat de Vlaamse pers schetst van etnisch-culturele minderheden, het gebrekkige antwoord dat de ethiek biedt, de moeizame relatie tussen journalistiek en interculturaliteit, en het diversiteitsbeleid bij de Vlaamse openbare omroep. Verder gaat ze dieper in op de plaats van de autochtone mediaconsument en de rol van de overheid, en schetst ze een beknopte geschiedenis van interculturele televisie in Vlaanderen. De auteur onderbouwt haar vlot geschreven betoog met sprekende voorbeelden. Achteraan volgen ee…Lees verder