Boek Meertalig

Pieter Bruegel

Jan De Jong (redacteur)

Pieter Bruegel

Jan De Jong (redacteur)
Zeven artikelen over veranderende inzichten in de betekenis van het werk van Pieter Brueghel de Oudere (1526-1569).
Titel
Pieter Bruegel / ed. Jan De Jong ... [et al.]
Redacteur
Jan De Jong
Taal
Meertalig
Uitgever
Zwolle: Waanders, 1997
271 p. : ill.
Aantekening
Tekst in het Nederlands, Engels en Duits
ISBN
90-400-9896-4

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Pieter Bruegel de Oudere (1526-1569), ook wel genoemd de Boeren Bruegel, werd altijd gezien als een simpele uitbeelder van het leven van eenvoudige lieden. Recente onderzoekingen wezen echter uit dat hij juist verkeerde in kringen van geleerden, rederijkers en humanisten. Hieruit ontstond de gedachte dat zijn werk wellicht een diepere betekenis heeft. Zeven vooraanstaande kunsthistorici werken aan de hand van verschillende werken deze theorie uit. Zij plaatsen het werk in literaire, politieke en religieuze context en besteden ook aandacht aan contemporaine interpretatie van vroegere kunst. Zo wordt Christus op weg naar Golgotha gezien in het licht van de opkomende reformatie en het veelvuldig voorkomen van boeren en schepen in de context van de verschuiving van een agrarische naar een stedelijke maatschappij. De artikelen zijn erudiet en informatief, zeer grondig gedocumenteerd en geven een verrassende nieuwe kijk op velerlei aspecten in Bruegels werk. Het boek bevat veel afbeeldingen…Lees verder