Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

In geval van nood : gedichten

Hugo Claus (auteur)

In geval van nood : gedichten

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Besprekingen

Dé gebeurtenis van dit Claus-verjaardagsjaar is de publicatie van een nieuwe, omvangrijke dichtbundel (200 bladzijden), royaal uitgegeven op groot formaat en met een harde kaft: In geval van nood. Het titelgedicht waarmee de bundel opent (zie boven), zet meteen resoluut de toon.

In dit programmatische vers vinden wij meteen de typische Claus terug, zowel inhoudelijk als stilistisch. Er is allereerst het opzwepende ritme, de sterke retoriek die de dichter als geen ander beheerst. Van strofe naar strofe wisselt het vers van toon en sfeer; het bandeloze, schreeuwerige van de eerste strofe wordt gevolgd door maximes en retorische vragen, en omgezet in een spijtige verzuchting aan het eind. Tegelijk is er de opmerkelijke taalhantering; ieder woord lijkt hier meteen op zijn plaats, niet enkel qua betekenis maar ook qua klank en ritme. Het gedicht wemelt van de rijmen en de binnenrijmen, wordt coherenter door de klankassociaties; aan de ene kant versterken die de samenhang en d…Lees verder
Hugo Claus maakt met deze kloeke dichtbundel - tweehonderd bladzijden - duidelijk dat hij, vijfenzeventig nu, allerminst is uitgeschreven. Een deel van de gedichten is eerder gebundeld geweest in 'Made in Belgium' (2000), 'De groeten' (2002) en 'Zeezucht' (2003), maar ze zijn vaak duchtig bewerkt. Ook treft men in de afdeling 'Kartinkis Vystavki', met een dertigtal korte kunstenaarsgedichten, herschrijvingen aan van notities bij nagetekende kunstwerken in 'Evergreens' (1986). Claus vertoont een vitale nonchalance in de omgang met eigen werk. Het lijkt hem ook niet te deren dat tekst gemaakt bij foto's of schilderijen nu los daarvan moet functioneren. Alle toonaarden zijn weer te beluisteren: schamper, luchtig, vermoeid, speels, hekelend, platvloers, lyrisch, kalme angst, erotisch, elegisch. Soms zijn de klankspelen die Claus zich veroorlooft, weinig subtiel, te zeer opgelegd, maar dat is nu ook eenmaal een kant van zijn gêneloze poëzie. Een verzuchting als de volgende is dan weer prac…Lees verder

Over Hugo Claus

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Rob Bogaerts / Anefo

Hugo Maurice Julien Claus (Brugge, 5 april 1929 – Antwerpen, 19 maart 2008) was een Vlaams dichter, schrijver, kunstschilder en filmmaker. Hij was de meest bekroonde auteur uit het Nederlandse taalgebied. In de loop van zijn lange carrière schreef Claus duizenden gedichten, tientallen toneelstukken en diverse romans, waarvan de bekendste zijn meesterwerk Het verdriet van België uit 1983 is.

Algemeen

Het werk van Claus is divers van karakter. De auteur mengt het tragische, verhevene, klassieke met het banale, burleske en obscene. Terugkerende thema's zijn: de liefde voor de moeder, de haat tegen de (afwezige) vader, seksualiteit, het schuldgevoel door het katholieke geloof en Vlaanderen in en na de oorlog.

Claus publiceerde onder het pseudoniem Dorothea van Male de roman Schola nostra (1971). Hij gebruikte ook de pseudoniemen hugo c. van astene, Anatole Ghekiere, Jan Hyoens, Thea…Lees verder op Wikipedia