Boek
Nederlands

Links-liberalisme : niemand is burger zonder land

Herman Lauwers (auteur), Jos Geysels (nawoord)
+1
Links-liberalisme : niemand is burger zonder land
×
Links-liberalisme : niemand is burger zonder land Links-liberalisme : niemand is burger zonder land

Links-liberalisme : niemand is burger zonder land

Wat is links-liberalisme? Hoe kan het een fundament zijn voor de sociaalprogressieve krachten in Vlaanderen en Nederland? Lauwers definieert links-liberalisme als een verzoening van Martha Nussbaums zelfontplooiingsliberalisme met Charles Taylors ‘patriottisme’.
Onderwerp
Sociaalliberalisme
Titel
Links-liberalisme : niemand is burger zonder land
Auteur
Herman Lauwers
Nawoord
Jos Geysels
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Kalmthout: Pelckmans, 2012
168 p. : ill.
ISBN
9789028968257 (paperback)

Besprekingen


Herman Lauwers tracht ‘links-liberalisme’ als een ideologie in het hedendaagse politieke spectrum te kaderen. Maar ‘links-liberalisme’ is geen pleonasme, eerder semantische vervuiling.
Het links-liberalisme ontstond als een vroege poging tot een ‘kapitalisme met een menselijk gelaat’, dat in het belang van de vrije markt en de economische vooruitgang, de mensonwaardige leefomstandigheden van het proletariaat wou verbeteren. Heel wat liberalen noemen dit liever ‘progressief’ dan ‘links’.
Na een algemeen overzicht van de politieke filosofieën van de twintigste eeuw focust Lauwers op een splijtzwam in het naoorlogse liberalisme: het ‘neoliberalisme’ dat een minimale inmenging en maximale privatisering bepleit in functie van de verworven vrijheden, tegenover het zogenaamde ontplooiingsliberalisme van John Rawls dat oog heeft voor gelijke kansen om zo de vrijheid te waarborgen voor iedereen. Rawls legde de grondslag voor het links-liberalisme, dat verder zou worden uitgewerkt doo…Lees verder
Hans van Mierlo vond het etiket 'links-liberalisme' maar niets, maar toch probeert de Vlaamse psycholoog en politicus Herman Lauwers de term te ijken als een ideologie. Hij doet dat door eerst de geschiedenis van de politieke filosofie onder handen te nemen en vervolgens het 'links-liberalisme' te definiëren op basis van een combinatie van de theorieën van John Rawls, Martha Nussbaum en Charles Taylor als 'ontplooiingsliberalisme met communautaire elementen'. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre deze ideeën vorm hebben gekregen in Europa en meer specifiek in Vlaanderen en Nederland (bij D66 en GroenLinks). Lauwers eindigt zijn betoog door naar de toekomst te wijzen: de huidige postverzuilde samenleving (met een te ver doorgeschoten individualisering) worstelt met een verouderd politiek landschap. Er is een politieke herverkaveling nodig waarbij rekening moet worden gehouden met nieuwe, culturele breuklijnen. In dat nieuwe landschap is volgens Lauwers dan zeker plaats voor een links-li…Lees verder

Over Herman Lauwers

Herman Lauwers (Brasschaat, 18 november 1953) is een Belgisch voormalig politicus voor de Volksunie en Spirit.

Levensloop

Jeugd

Lauwers volgde humaniora aan het Sint-Michielscollege van Brasschaat. In 1976 behaalde hij het licentiaat psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna ging hij zich bezighouden met de belangen van de jeugd, milieuproblematiek, ruimtelijke ordening en planologie, politicologie en bestuurskunde enz., eerst als gemeentelijk jeugdconsulent, daarna als hoofd van de studiedienst van VVKSM.

In 1983 werd hij verbondscommissaris van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM), wat hij bleef tot in 1987. Onder zijn leiding werd er bij de activiteiten meer nadruk gelegd op milieu-educatie en ecologie en liet hij handboeken voor de leiding maken die een synthese moesten zijn tussen de traditionele scoutsmethodiek en de nieuwe jeugdcultuur e…Lees verder op Wikipedia