Boek
Nederlands

Links-liberalisme : een politieke filosofie voor de 21ste eeuw

Herman Lauwers (auteur)

Links-liberalisme : een politieke filosofie voor de 21ste eeuw

De digitalisering en de alomtegenwoordigheid van sociale media, de neoliberale focus op de economie, de stijgende migratie en de omstreden positie van de Europese Unie doen het vertrouwen in de democratie en onze rechtsstaat wankelen. Herman Lauwers gaat op zoek naar een positief alternatief voor de populistische reactie op deze crisissen. Dat vindt hij door een brug te slaan tussen het emancipato
Titel
Links-liberalisme : een politieke filosofie voor de 21ste eeuw
Auteur
Herman Lauwers
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018
208 p.
ISBN
9789463371490 (paperback)

Besprekingen

Volgens de Vlaamse oud-politicus Herman Lauwers (1953) blijkt er wereldwijd groeiende steun voor sterke leiders die opkomen voor het eigen volk, ook als die leiders politieke opposanten uitschakelen of minderheden onderdrukken. Als tegenstander daarvan vreest hij dat de democratische rechtsstaat zijn draagvlak dreigt te verliezen. In mooi Vlaams leidt de auteur ons in zeventien hoofdstukken door zijn visie op links-liberalisme. In zijn politieke praktijk heeft hij altijd met een schuin oog gekeken naar D66 in Nederland. Dat verklaart ook het beknopte woord vooraf van Jan Terlouw. De nog immer omstreden term neoliberalisme staat bij hem voor een radicaal doorgedreven visie op de samenleving als vrije markt. Met historische voorbeelden legt hij uit waarom de liberale rechtsstaat een westers verschijnsel is. Sterk is zijn analyse van populisme als bedreiging voor deze staat. Hij gaat daarbij terug naar de Verlichting, als oervorm van het liberalisme. Mooi wetenschappelijk en filosofisch …Lees verder

Over Herman Lauwers

Herman Lauwers (Brasschaat, 18 november 1953) is een Belgisch voormalig politicus voor de Volksunie en Spirit.

Levensloop

Jeugd

Lauwers volgde humaniora aan het Sint-Michielscollege van Brasschaat. In 1976 behaalde hij het licentiaat psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna ging hij zich bezighouden met de belangen van de jeugd, milieuproblematiek, ruimtelijke ordening en planologie, politicologie en bestuurskunde enz., eerst als gemeentelijk jeugdconsulent, daarna als hoofd van de studiedienst van VVKSM.

In 1983 werd hij verbondscommissaris van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM), wat hij bleef tot in 1987. Onder zijn leiding werd er bij de activiteiten meer nadruk gelegd op milieu-educatie en ecologie en liet hij handboeken voor de leiding maken die een synthese moesten zijn tussen de traditionele scoutsmethodiek en de nieuwe jeugdcultuur e…Lees verder op Wikipedia