Boek Nederlands

Bruegel

Hans Devisscher (auteur), Godelieve Denhaene (auteur)

Bruegel

Hans Devisscher (auteur), Godelieve Denhaene (auteur)
In de zomer 2006 vinden, onder de noemer Bruegel06, in Brussel en in de Groene Gordel verschillende manifestaties plaats rond de figuur van Pieter Bruegel de Oude. In de Koninklijk Bibliotheek van België (Brussel) worden de authentieke prenten van Pieter Bruegel getoond en kan men via hoogwaardige kleurenreproducties op ware grootte — als in een imaginair museum — kennismaken met zijn geschilderd
Titel
Bruegel
Auteur
Hans Devisscher Godelieve Denhaene
Taal
Nederlands
Uitgever
Oostkamp: Stichting Kunstboek, 2006
270 p. : ill.
Aantekening
Uitgave n.a.v. de cultuurhistorische tentoonstellingen van Bruegel 06, zomerfestival georganiseerd in Brussel en de Groene Gordel
ISBN
90-5856-200-X (hardback) 9789058562005 (hardback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Dit boek verschijnt n.a.v. de cultuurhistorische tentoonstellingen van 'Bruegel 06', een artistiek zomerfestival dat het kader bood voor een veelzijdige confrontatie met het werk en de ideeënwereld van de 16e-eeuwse meester zelf. Het toont tegelijk een aantal facetten van de bewogen tijd waarin hij leefde en laat ook zien hoe zijn opvolgers ? zijn beide zonen Pieter jr. en Jan, de schilders Van Conincxloo, Grimmer, Van Valckenborch, Savery, Vande Velde, Avercamp, Van de Venne e.a. ? met zijn artistieke erfenis omgingen. Dit catalogusboek bevat vier onderdelen: een imaginair schilderijenmuseum (met kleurafbeeldingen van 41 werken), een prentenkabinet (met 86 prenten in KB-bezit), een evocatie van het tijdsdecor en ten slotte de verwerking van de Bruegelinspiratie bij zijn opvolgers. Er zijn bij elk van de onderdelen korte introducerende en/of begeleidende teksten, die eenvoudig en bevattelijk zijn, gericht op een breed publiek van belangstellenden: wetenschappelijke vulgarisatie in de …Lees verder
Deze drietalige (Nederlands-Frans-Engels) catalogus verschijnt n.a.v. de cultuurhistorische tentoonstellingen van 'Bruegel 06', een artistiek zomerfestival georganiseerd in Brussel en de Groene Gordel (zie www.bruegel06.be). Het bevat vier onderdelen: een imaginair schilderijenmuseum (met kleurafbeeldingen van 41 werken), een prentenkabinet (met 86 prenten), een evocatie van het tijdsdecor en ten slotte de invloed van Bruegel op zijn opvolgers. Het luik 'hedendaagse kunst' is onderwerp van een aparte catalogus (zie Bruegel revisited*). De korte introducerende en begeleidende teksten, van curator Hans Devisscher en Godelieve Denhaene, zijn bevattelijk en gericht op een breed publiek. De afbeeldingen kennen een opvallend degelijke reproductiekwaliteit. Minder geslaagd is dat de meeste schilderijen hun rechter of linker zijrand verwezen zien naar de nevenpagina waar ze dan triestig bij staan als een geamputeerd fragmentje. Deze mooie catalogus getuigt van het respect dat ook de gewone ku…Lees verder