Boek
Nederlands
Volledig (bij leven gepubliceerd en nagelaten) werk van de Nederlandse dichter (1905-1962).
Bevat
Dl. 1 : Verzamelde gedichten
Dl. 2 : Nagelaten gedichten
Titel
Alle gedichten / Gerrit Achterberg ; bezorgd door Peter de Bruijn ... [et al.]
Auteur
Gerrit Achterberg
Samensteller
Peter De Bruijn (taalkundige)
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2005
2 dl.
ISBN
90-253-0216-5

Besprekingen

Gerrit Achterberg blijft het publiek en de literatuuronderzoekers in zijn ban houden. De afgelopen jaren verschenen er nog regelmatig essays over zijn poëzie, en vooral de onthullende biografie van Wim Hazeu heeft de belangstelling voor de persoon en de dichter in de hand gewerkt. Bloemlezingen uit de poëzie van Achterberg gaan als zoete broodjes van de hand, en ook van zijn Verzamelde gedichten werden meer dan tien herdrukken uitgebracht. Zopas verschenen opnieuw twee Achterberg-uitgaven: Eén meer dan ik tel, een door Eva Gerlach samengestelde anthologie, en een nieuwe editie van de verzamelde poëzie (Alle gedichten).

Wat is het met Achterberg dat hij zo blijft intrigeren? Uiteraard is er de sensationele biografische achtergrond: Achterberg heeft in zijn jeugd, in een soort van waan, zijn hospita vermoord en haar dochter zwaar verwond. Als gevolg daarvan heeft hij een aantal jaren doorgebracht in psychiatrische instellingen, van waaruit hij zijn poëzie lie…Lees verder
Onze grote dichters - Leopold, Nijhoff, Bloem, Achterberg o.a. - hebben historisch-kritische uitgaven van hun werk gekregen, dat wil zeggen: editietechnisch en wetenschappelijk verantwoorde presentaties van (ook de ontstaansgeschiedenis van) hun gedichten. Al dat bestuderen van handschriften, typoscripten, drukken heeft als doel tot een verantwoorde leeseditie, zonder al die wetenschappelijke rimram eromheen, te komen. Die is nu van Gerrit Achterberg verschenen en vervangt de 'Verzamelde gedichten' zoals die door Achterberg zelf zijn samengesteld. De uitgave is glashelder in twee delen gesplitst, het eerste deel bevat alle door Achterberg gepubliceerde bundels, het tweede deel zijn nagelaten gedichten, waaronder 'De zangen van twee twintigers' (1925) en 'Blauwzuur' (1946-1962), bundels die buiten het verzamelde werk vielen. Alles is tot in de puntjes verantwoord en van de nodige toelichting en indexen voorzien, en schitterend vormgegeven door Anneke Germers.

Over Gerrit Achterberg

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Onbekende fotograaf

Gerrit Achterberg (Nederlangbroek, 20 mei 1905 – Leusden, 17 januari 1962) was een Nederlands dichter. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie. Zijn werk werd onderscheiden met onder meer de P.C. Hooft-prijs en de Constantijn Huygens-prijs. Achterberg was ook een misdadiger, die voor de moord op zijn hospita en aanranding van haar dochter meer dan vijf jaar tbs uitzat in diverse (forensisch-)psychiatrische inrichtingen.

Biografie

Achterberg was de tweede zoon van Hendrik Achterberg en Pietje van de Meent, in een calvinistisch gezin met acht kinderen. Zijn vader was aanvankelijk koetsier van de familie van Lynden van Sandenburg en later, na de toegenomen populariteit van de automobiel, boer. Vader stamde in rechte lijn af van graaf Floris V en van Jan Pietersz Sweelinck. Moeder was het buitenechtelijke kind van een adellijk persoon (door Achterberg zelf aangeduid als "…Lees verder op Wikipedia