Boek Nederlands

De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later

De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later

Vermeersch gaat eerst in op de evolutie van expansiedrang naar milieuproblematiek, met onder meer aandacht voor het westerse vooruitgangsoptimisme, het globaliserend denken en de ecologische benadering. Vervolgens bespreekt hij de ecofilosofie en de milieu-ethiek.
Onderwerp
Milieufilosofie
Titel
De ogen van de panda : een milieufilosofisch essay : een kwarteeuw later
Auteur
Etienne Vermeersch
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2019
159 p.
ISBN
9789089247339 (paperback)

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands, Nederlands

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Een kwart eeuw na het verschijnen van dit belangrijke milieufilosofische essay van de Gentse moraalfilosoof Etienne Vermeersch volgt nu een heruitgave waaraan bewust nauwelijks gesleuteld is (er werden slechts stilistische en een enkele terminologische aanpassing gemaakt). In een eerste deel gaat Vermeersch in op de evolutie van expansiedrang naar milieuproblematiek, met onder meer aandacht voor het westerse vooruitgangsoptimisme, het globaliserend denken en de ecologische benadering. Vervolgens bespreekt de auteur de ecofilosofie en de milieu-ethiek. Als appendix is er een toespraak van Chief Seattle uit 1885. Vermeersch opteerde ervoor om in een voorwoord en naschrift het werk in de huidige context te plaatsen, en te evalueren in hoeverre zijn bevindingen van toen nog steeds gelden. Zijn besluit is dat zijn betoog globaal gezien standhoudt en dat zijn argumenten sindsdien zelfs aan kracht gewonnen hebben. Het productiesysteem van onze welvaart stevent nog steeds af op een langzame m…Lees verder