Boek Nederlands

De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen

Els De Bens (auteur), Karin Raeymaeckers (auteur)

De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen

Els De Bens (auteur), Karin Raeymaeckers (auteur)
Vierde editie van dit volledig herwerkt standaardwerk Referentiewerk op het vlak van Belgische dagbladpers: chronologisch overzicht van de dagbladpers, aangevuld met actuele tendensen Vierde, herwerkte editie met achtergrond bij de meest recente verschuivingen binnen mediagroepen, nieuwe strategieën om lezers te lokken, meer aandacht voor online-activiteiten... Met interessante cases van de bek
Onderwerp
Pers ; België
Titel
De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen
Auteur
Els De Bens Karin Raeymaeckers
Taal
Nederlands
Editie
4
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2010
523 p. : ill.
ISBN
9789020989472 (paperback)

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands, Nederlands

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

De pers in België is een zeer volledige historiografie van de pers ? zowel de Nederlands- als de Franstalige ? in onze contreien, en wel vanaf Abraham Verhoevens 'Wekelijcke Tijdinghe' (1629) tot half 2007. Deze grondige studie van ontstaan en evolutie van de dagbladpers in België is ondertussen toe aan een derde geactualiseerde druk. Met het boek heeft hoogleraar-emeritus Els De Bens zichzelf bevestigd als dé Vlaamse mediaspecialiste van de laatste decennia. Zoals ze in haar voorwoord zegt, heeft ze de fakkel binnen de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent ondertussen doorgegeven aan medeauteur Karin Raeymaeckers, die al zeer nauw met haar samenwerkte voor de tweede editie. De Bens eist dus niet alle eer voor zichzelf. In het voorwoord brengt zij ook hulde aan wijlen Theo Luykx, waarover ze zegt dat die het dagbladonderzoek al centraal stelde in de jaren '70.

Deze studie blinkt uit door intellectuele betrouwbaarheid, technische degelijkheid en voll…Lees verder
In 2007 verscheen de derde uitgave van 'De pers in België'. Drie jaar later staat de vierde editie al in de rekken, wat niet vanzelfsprekend is voor een wetenschappelijke studie. Het succes zit in het feit dat Els De Bens (emeritus gewoon hoogleraar Communicatiewetenschap van de Universiteit Gent) en haar opvolgster Karin Raeymaeckers hun deskundigheid weten te koppelen aan een vlotte stijl. Het boek biedt een historisch overzicht vanaf Abraham Verhoevens Wekelijcke Tijdinghe (1629) tot het heden. De aandacht gaat vooral naar recente, revolutionaire ontwikkelingen, zoals de teloorgang van de verzuilde pers, de informatisering en de evolutie van het lezerspubliek en de journalisten. Nieuw in deze editie, die werd geactualiseerd tot januari 2010, is onder meer de aandacht voor de impact van de financieel-economische crisis op de mediawereld. Elk hoofstuk sluit af met een bibliografie en achteraan volgen een personen- en zakenregister (die eveneens nieuw zijn in deze editie). Een degelij…Lees verder