Besprekingen

Geactualiseerde Engelstalige reisgids met een encyclopedisch karakter over West-Europa. Ruim 660 pagina's informatie, met kaartjes en plattegronden met blauwe steunkleur en een katern met kleurenfoto's. Door het boek verspreid ruim honderdvijftig kaders met interessante additionele wetenswaardigheden van zeer uiteenlopende aard. Deze bijgewerkte herdruk is door een keur aan auteurs samengesteld, aangevuld met opmerkingen en adviezen van honderden reizigers en kenners. Volgens een vaste indeling worden de diverse landen, 'van Ierse pubs tot Griekse stranden' uitgebreid behandeld. Veel tips met betrekking tot reismogelijkheden, accommodatie, eten en drinken en uitgaan. Aparte hoofdstukken over de geschiedenis, cultuur, politiek enzovoort. Achterin nog een zeer beknopte woordenlijst Engels/diverse talen. Met register. Kleine druk.

Suggesties