Boek Nederlands

Zingen en creperen : dagboek 2014-2017

Benno Barnard (auteur)

Zingen en creperen : dagboek 2014-2017

Benno Barnard (auteur)
Aantekeningen over poëzie in dagboekvorm.
Titel
Zingen en creperen : dagboek 2014-2017
Auteur
Benno Barnard
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2019
207 p.
ISBN
9789025458300 (paperback)

Besprekingen

De auteur (1954) is een Nederlandse dichter en schrijver die in België studeerde en leefde. Hij publiceerde onder meer over westerse waarden en de identiteit van Europa. Dit dagboek, met poëzie als voornaamste inhoud, is het derde in een reeks*. Het bestrijkt de periode 2014-2017. Het getuigt van een brede culturele belezenheid en een formidabel uitdrukkingsvermogen. De verslaglegging van gebeurtenissen per dag is onderschikt, de maatschappelijke actualiteit figureert slechts marginaal. De kwaliteit van de passages varieert sterk en het geheel komt fragmentarisch over. Veel inzichten zijn zo intrigerend dat de lezer zou wensen dat de schrijver ze samenhangend en uitgewerkt in essayvorm had gepresenteerd. Omdat hij met gulheid gedichten citeert, zou voor het terugzoeken een index met besproken dichters handig zijn geweest. Het boek sluit aan op hoe mensen in de wereld staan die ‘met poëzie leven’ en die als vanzelf toepasselijke dichtregels koppelen aan eigen al dan niet dagelijkse act…Lees verder