Boek Nederlands

Niet leuk? : mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht

Ben Caudron (auteur)

Niet leuk? : mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht

Ben Caudron (auteur)
Essays over de sociale media en het gebruik ervan.
Titel
Niet leuk? : mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht
Auteur
Ben Caudron
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Pelckmans, 2012
236 p.
ISBN
9789028960640 (paperback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

In dit boek wordt de nieuwe ‘sociale’ media tegen het licht gehouden. In negen essays schets Ben Caudron een beeld van deze nieuwe mediavorm. In het eerste essay weet de auteur de lezer zodanig mee te nemen in details en uitvoerige beschrijvingen, dat je al vrij snel begrijpt dat hij hier autobiografisch te werk gaat. Zo vertelt Caudron dat hij zich, samen met zijn broer, waagt aan de eerste vormgeving van het webgebruik. Ondanks het feit dat ze hier hun voortrekkersrol voortreffelijk spelen, interesseert Caudron zich als socioloog vooral in de manier waarop mensen en technologie zich tot elkaar verhouden. 
Wie kiest voor een vrij uitgesproken positie betreffende een maatschappelijk relevant thema, binnen een verdeelde tak als de sociologie, kan maar beter ook de nodige zelfrelativering aan de dag leggen. Caudron herhaalt om de haverklap zijn pretentieloze doel om de informatie als persoonlijke opinie te presenteren: 'de analyse is te weinig en de mening te sterk aanwezig'. Caudr…Lees verder
In negen essays schetst de auteur een beeld van de nieuwe sociale media. Hij interesseert zich als socioloog vooral in de manier waarop mensen en technologie zich tot elkaar verhouden. Het resultaat is een boeiend werk over zijn ervaringen met dit medium, waarbij hij ook verontwaardiging niet schuwt. Hij schrijft vlot en scherp, met de nodige, soms zelfs zwarte, humor. De titel maakt veel duidelijk: de auteur maakt zich zorgen over onze democratie en samenleving. Toch is dit geen pessimistisch boek; al snel komt de ware boodschap bovendrijven. De auteur verwenst niet zozeer de nieuwe sociale media, maar de wijze waarop de gebruiker ermee omgaat. De actieve en passieve gebruikers laten tal van kansen onbenut. Bovendien verzet hij zich sterk tegen de vele pogingen die ondernomen worden om de potentiële vrijheid van het web aan banden te leggen. Hij eindigt met een positieve noot: hij somt hoopgevende toekomstscenario's op, van het succes van informatie delen tot het positief verzet van …Lees verder