Boek Nederlands

Halloween : oorsprong, kenmerken, gebruiken en actualiteit

Bart Lauvrijs (auteur)

Halloween : oorsprong, kenmerken, gebruiken en actualiteit

Bart Lauvrijs (auteur)
Onderwerp
Halloween
Titel
Halloween : oorsprong, kenmerken, gebruiken en actualiteit
Auteur
Bart Lauvrijs
Taal
Nederlands
Uitgever
Westerlo: Kramat, 2000
103 p.
ISBN
90-75212-26-7

Besprekingen

In het algemeen zou je kunnen stellen dat als gevolg van de toenemende internationalisering er behoorlijk de klad komt in folkloristische feesten, maar dat gaat zeker niet op voor de viering van Halloween, een gebruik dat met rasse schreden onze contreien verovert. Voldoende reden dus voor de auteur om het fenomeen Halloween, dat wordt gevierd op 31 oktober -- op de vooravond van Allerheiligen -- eens onder de loep te nemen. Vragen zijn er in overvloed: waar situeert zich de oorsprong? Vanwaar komt de plotse doorbraak? Bestaat er enig verband met het christelijke Allerheiligen of Allerzielen, of heeft Halloween iets te maken met horror, heksen en satanisten? Waarom gaan kinderen met Halloween van deur tot deur om snoepgoed in te zamelen en roepen zij dan enthousiast 'trick or treat'?

In zeven korte delen verschaft Bart Lauvrijs de lezer het antwoord op deze en nog vele andere vragen. In een eerste gedeelte komt de terminologie aan de orde, en daarna wordt aandacht besteed aan d…Lees verder
Beknopte analyse van het volksfeest Halloween, dat vooral in de Verenigde Staten, maar ook in toenemende mate in Nederland en België wordt gevierd. Aan de hand van reeds gepubliceerde literatuur worden het woord, de oorsprong, de ontwikkeling en de gebruiken (trick or treat, verkleedpartijen en uitgeholde pompoenen) verklaard. Ook wordt er een relatie gelegd met vergelijkbare feesten binnen en buiten de christelijke traditie. Het resultaat is een boeiende en toegankelijke verzameling van feiten en theorieën, die zonder voorkennis kan worden gelezen. Auteur Lauvrijs publiceerde eerder over carnaval en volksgeloof. Als docent is hij onder meer verbonden aan de faculteit voor vergelijkende Godsdienstwetenschappen te Antwerpen. Met lijst van geraadpleegde literatuur. Niet geïllustreerd.