Boek
Nederlands

Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

Alied Blom (auteur), Conny Wesdijk (auteur)
+1
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden
×
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden

ruim 300 cursistenvragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
met antwoorden & voorbeelden
Wat is het verschil tussen sommige en een paar?
Waarom staat hier kom en niet komt?
Waarom schrijf je die komma in auto's?
Wat is het verschil tussen kennen en weten?
je - jij Hoe heet je? Hoe heet jij? Wat is het verschil?
Er is geen verschil in betekenis.
Maa
Extra onderwerp
Nederlands leren
Titel
Veelgestelde vragen in de NT2-les : antwoorden & voorbeelden
Auteur
Alied Blom Conny Wesdijk
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2017 | Andere uitgaves
174 p.
ISBN
9789085063988 (ringband)

Besprekingen

Wie als docent/lesgever grondig kan antwoorden op alle spontane vragen van zijn cursisten, heeft ongetwijfeld veel achtergrondkennis en metier door jarenlange ervaring. Dat geldt des te meer bij de vragen die allochtonen stellen over de Nederlandse taal. Uitzonderingen en eigenaardigheden genoeg in onze taal, die eenvoudig dienen te worden uitgelegd aan de cursisten. Niet zo evident, vonden ook de makers van Veelgestelde vragen in de NT2-les. Daarom was het een briljant idee om precies die vragen te bundelen in een grondig boek van tien hoofdstukken, waarin de lezer vrij snel zijn weg vindt.

De tien hoofdstukken beslaan de voornaamwoorden, de zelfstandige naamwoorden en de meervoudsvorming, verwijswoorden en betrekkelijke voornaamwoorden, spelling en uitspraak, trappen van vergelijking, werkwoorden, voornaamwoordelijke bijwoorden, woordvolgorde en een hoofdstuk 'woorden en uitdrukkingen' (in alfabetische volgorde). Per hoofdstuk worden de vragen geserveerd en moet de lez…Lees verder
Dit boekje is een vraagbaak voor taalproblemen, bestemd voor hen die het Nederlands als tweede taal leren (hebben geleerd). De auteurs geven al jaren les volgens de bekende ‘De Delftse methode; Nederlands voor buitenlanders’ van Sciarone en Montens. In dit boekje staan 300 vragen van cursisten. Elke paragraaf heeft dezelfde structuur: een correcte en incorrecte zin, de juiste keuze, het argument, waarna enkele voorbeelden volgen, met uit de lespraktijk voortgekomen vragen als: jij wilt-jij wil, zich-zichzelf, hun-hen-ze etc. Besproken worden (zonder de traditionele grammaticale termen): de pv, mv, trappen van vergelijking, hulpwerkwoorden, woordvolgorde en typische woorden en uitdrukkingen (alfabetisch). Veel aandacht voor de afwijkingen van de regel, die voor zoveel taalmoeilijkheden zorgen. Dit boekje is niet samengesteld om in de les te behandelen, noch als studieboek voor de cursist. Het is door de bondige probleemstelling, de eenduidige antwoorden en de uitvoerige, gebruiksvriend…Lees verder