Vragen en antwoorden in verband met Boekenbende aan Huis.

 • Wat als de ouder vraagt om aan alle kinderen voor te lezen ipv aan het éne kind?
  Dit is in principe geen probleem, zolang de andere kinderen niet álle aandacht opeisen. Het is belangrijk dat je voorleeskindje blijft voelen dat je er voor hem/haar bent, dat hij/zij de verhalen mag kiezen…
 • Wat als je op de afgesproken plaats op het afgesproken moment staat en er is niemand thuis?
  In dat geval probeer je altijd eerst de ouders zelf te contacteren. Misschien hebben ze de bel niet gehoord of zijn ze even weg maar kunnen ze snel thuis zijn.
  Krijg je geen gehoor bij de ouders, dan zit er niets anders op dan terug naar huis te gaan. Probeer thuis dan zelf opnieuw met de ouders in contact te komen om duidelijk te maken dat je voor een gesloten deur stond. Probeer dan ook een nieuwe afspraak te maken. Meld altijd en direct aan de contactpersoon van bibliotheek dat je voor een gesloten deur stond. We bekijken dan samen met jou hoe we de situatie aanpakken.

Enkele nuttige tips:

 • Het is belangrijk tijdens het startmoment of zo snel mogelijk erna met de ouders hun telefoonnummer te checken. Telefoonnummers veranderen vaak en dikwijls heeft de school niet het meest recente nummer van de ouders.
 • Stuur de ouders de dag voor je voorleesafspraak een sms-bericht of bel hen kort even op om de afspraak in herinnering te brengen. Een kleine moeite voor jou die wel een groot verschil kan maken de volgende dag...
 • Wat als de ouders niet mee willen gaan naar de bibliotheek?
  Je kan proberen de ouders toch te overtuigen (argumenten: het is fijn als het kind zelf boeken kan kiezen, je krijgt een privérondleiding, er is een spel, het is een leuke uitstap, bij tijdsgebrek kunnen we dit bezoek korter maken…). Als niets de ouders kan overtuigen, ga je thuis voorlezen. Je gaat niet alleen met het kind naar de bibliotheek.
 • Ben ik verplicht mijn gsm-nummer aan de ouders te geven?
  Nee. Maar als ouders jouw nummer niet hebben, kunnen ze je in geval van nood ook niet rechtstreeks contacteren. Het is dus wel praktisch om je nummer toch aan de ouders te bezorgen.
 • Wat als de ouders vragen of ik kan helpen bij het huiswerk van het kind of andere schoolopgaven (of andere dingen?)
  Dit is geen deel van je opdracht. Huiswerkbegeleiding vraagt een specifieke aanpak en het is geen goed idee dit er even bij te doen. Je kan best aan de ouders uitleggen waarom je dit niet kan doen.
 • Wat als er geen enkele taal is die zowel de ouders als ikzelf spreken?
  Dan blijven er nog vele andere mogelijkheden over. Je kan je op alle mogelijke manieren verstaanbaar proberen maken, met de enkele woorden die toch gekend zijn in het Frans of Engels, met gebarentaal, tellen op de vingers… Meestal zijn de ouders open en doen hun best zo goed mogelijk te communiceren. Soms kan ook een van de kinderen tolk spelen.
 • Kan ikzelf een gezin kiezen?
  Nee. Voor de Boekenbende aan Huis werken de bibliotheken samen met de lokale basisscholen. Het zijn de leerkrachten die bepalen welke gezinnen van de school in aanmerking komen. Bij de verdeling van de gezinnen kunnen we om praktische redenen onmogelijk rekening houden met de wensen of voorkeuren van de voorlezers. De verdeling gebeurt op willekeurige basis.
 • Wat als ik met het kind in een kamer apart zit en de ouders geen interesse tonen?
  Of: Wat als ik in de woonkamer zit en de tv luid staat en/of andere kinderen veel kabaal maken? Omgaan met deze situaties maken deel uit van het leerproces dat de Boekenbende is. Je blijft ervan uitgaan dat jij de gast bent in dit huis. Je kan vragen om op een andere plek te zitten, je kan vragen of de tv tijdens dit uurtje uit mag (of stiller staan), en je vertelt waarom je dit vraagt – zo probeer je het gesprek met de ouder(s) op gang te brengen en hun interesse of begrip te wekken.
 • Wat moet ik doen als ik ziek ben en niet kan gaan?
  Belangrijk is dat je de ouders op de hoogte brengt. Ook als je nog niet hebt afgesproken voor een volgend moment, maar er valt een week tussenuit door ziekte, laat je best iets weten.
  Er zijn op het einde van de voorleesweken twee inhaalweken voorzien om dit op te vangen. Je mag natuurlijk ook zelf een andere afspraak maken en bijvoorbeeld twee keer gaan voorlezen in dezelfde week, als dat kan voor de ouders. Twee uur blijven i.p.v. één uur is niet de oplossing.