Leesrijk Brussel

Met Leesrijk Brussel slaan Brusselse scholen en bibliotheken de handen in elkaar om leerlingen tot lezen aan te zetten.                

Leesrijk Brussel wil met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap inzetten op leesbevordering om zowel meer te lezen buiten de school, als de leeskansen op school te verrijken.

 

Omdat lezen deuren opent

Leesrijk Brussel

Leesrijk Brussel wil met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap en de samenwerking tussen Brusselse  bibliotheken en scholen inzetten op leesbevordering om leerlingen meer te laten lezen, zowel buiten de school, als tijdens de schooluren.

In 2020-2021 zet Leesrijk Brussel in op leeskansen op school, en tijdens het schooljaar 2021-2022 wordt die focus uitgebreid naar lezen buiten school en de samenwerking met vrijetijdspartners. Dit project richt zich tot alle leerlingen uit het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, maar wil vooral extra kansen creëren voor kwetsbare groepen (o.a. leerlingen met een lagere sociaal-economische status, taalachterstand in de schooltaal, kinderen en jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands,…).

40 scholen en 15 bibliotheken doen mee met Leesrijk Brussel!

Daarnaast timmeren de Brusselse bibliotheken verder aan de Leeslijn, dit zijn leesmaterialen, spellen en methodieken voor het onderwijs. Met extra aandacht voor lezen in het secundair onderwijs en de vrijetijdscontext.

Zomeracties

Zomer in gedichten

Afgelopen zomer waren er in het kader van Leesrijk Brussel verschillende acties rond verhalen en boeken. Er werd in bibliotheken, in gemeenschapscentra en op speelpleinen gelezen, verteld, geknutseld en er werden gedichten gemaakt. Zo ging Jee Kast (Joost Stockx) langs enkele gemeenschapscentra en bibliotheken voor een workshop krantenpoëzie. Bekijk hier de resultaten!

            

Leesrijk Brussel is een project van de Brusselse bibliotheken, Onderwijscentrum Brussel en de Vlaamse Gemeenschap.

 

Leesrijk Brussel
Vlaamse Gemeenschap

 

 

 

 

Op deze link vind je alle Leesrijk Brussel- scholen en bibs. Klik door op de kaart voor meer info.